Barnledarkusen går om två veckor vid Svenska högstadiet i K:stad

Då 18 personer förhandsanmält sig till ÖID:s Barnledarkurs i Sydösterbotten så ordnas kursen planenligt Lö-Sö 19-20.11 vid sv. högstadiet i Kristinestad kl 9-16 bägge dagar. Kursen innehåller 1/3 praktiska övningar och 2/3 idrottens teori. Tag med lämplig idrottsutrustning. Matställer finns i staden bl.a Jungman, Gasto eller Crazy Cat. De som bor i stamstaden kan äta hemma. De som genomgått kursen erhåller ett intyg. Välkomna alla även sådana personer som ännu inte anmält sig. Det går att direkt dyka upp på kursplatsen lördag 19.11 kl 9.00 ! Kursen är avgiftsfri för ÖID-föreningar som är med i Talangjakten.