Vinterträningarna börjar, barnledarkursen

ÖID:s Talangjakt i löpning startar i Kristinahallen Sö 30.11 kl 14.45-16.00. Alla juniorer födda (1998-2004) får deltaga avgiftsfritt. Som tränare fungerar Johan Nordmyr. Föräldrarna; kan ni vara chaufförer och ni kan följa med på träningarna i hallen. Följande med. Pojkar; A.Perkiömäki, L.Lähdesmäki, K.Lindbäck, N.Pallawala, O.Bergvik, J.Rönnqvist, T.Thijssen, O.Rajalehto, W.Wawerek, E.Rantala, L.Mikkonen, F.Bergström, O.Björklund, R.Lövholm, H.Grannas. Flickor; T.Rantaprosi, A.Appel, E.Björklund, J.Henriksson, A.Nummela, W.Forsman, P.Gröndahl, M.Teirfolk, A.Hurttasalo, A.Ralinskaya, C.Lassfolk, W.Nummela, J.Westerlund, L.Nygren, S.Klåvus. Alla med. Välkommen!

Barnledarkurs för 16 år och äldre går i sv högstadiet i Kristinestad Lö-Sö 19-20.11 kl 9-16. Idrottens teori och praktiska övningar. Förhandsanmälningar senast 4.11 till Johan Nordmyr, Henrik Ådjers eller Jenny Ek. Vi bör vara minst tio kursdeltagre så att ÖID ordnar kursen. Kom med alla intresserade.