Ärevarvet – Kunniakierros

Länken på 13 plats i Ärevarvet – Länken 13:sta Kunniakierroksessa

IF Länken har arrangerat Ärevarvet under 30 år sedan 1985. Föreningen ligger nu in på en fin trettonde plats i alla tiders statistik med nettosumman 286.000 € bland över 400 föreningar som arrangerat Ärevarvet i Finland. Brutto är 309.866 € men svinnet gör att summan de facto är det lägre, vilket då ger den fina placeringen för föreningen. ÖID som distrikt och IK Falken som förening toppar landsstatistiken och grannföreningen IF Kraft är sjätte. Hans Ingvesgård har varit Länkens störta insamlare med 40.545 €.

Länken on järjestänyt Kunniakierroksen 30:nä vuotena vuodesta 1985 lähtien. Seura on nyt kolmastoista kaikkien aikojen tilastossa 286.000 €:n nettosummalla yli 400 seuran joukossa, jotka ovat järjestäneet Kunniakierroksen Suomessa. Brutto on 309.866 €, mutta hävikki aiheuttaa sen, että summa on tosiasiassa pienempi, joka antaa Länkenille sen hienon sijoituksen. ÖID piirinä ja IK Falken seurana ovat valtakunnan tilastokärjessä ja naapuriseura IF Kraft on kuudes. Hans Ingvesgård on ollut Länkenin suurin kerääjä 40.545 €:lla.

IF Länkens storsamlare – suurkerääjät 1985-2017

1) Hans Ingvesgård 45.125 €
2) Kimmo Eränen 24.109 €
3) Kaj Lundell 19.650 €
4) Stig Forsström 10.512 €
5) Ilpo Mäkelä 5.748 €
6) Ann-Britt Abrahamsson 5.529 €
7) Martti Heikkilä 5.376 €
8) Markus Kohtala 3.113 €
9) Tarja Heino 2.952 €
10) Leif Rudnäs 2.735 €
11) Tomas Lindfors 2.711 €
12) Mika Eränen 2.176 €
13) Hilde Berglund 2.040 €
14) Pernilla Andtfolk 1.925 €
15) Juliette Ollila 1.820 €

Ärevarvets utveckling – Kunniakierroksen kehitys

summa löpare sponsorer
1985 10.773 45
1986 4.889 14
1987 5.555 31 503
1988 7.402 28 494
1989 17.126 68 1473
1990 12.586 61 985
1991 ——- inget ärevarv detta år
1992 10.625 61 820
1993 10.126 60 808
1994 5.969 34 413
1995 11.942 80 770
1996 17.826 181 950
1997 15.444 300 834
1998 10.478 200 549
1999 9.031 250 428
2000 21.260 234 885
2001 15.233 260 659
2002 13.065 259 509
2003 15.501 313 777
2004 10.430 219 408
2005 9.610 217 367
2006 7.190 203 309
2007 10.026 197 258
2008 6.455 162 226
2009 5.378 194 277
2010 5.401 164 167
2011 5.520 170 189
2012 5.005 154 127
2013 10.284 150 254
2014 11.305 205 332